Fervent authentic branding

OR training en advies
B
egeleiding bij reorganisatie en overname


06 - 47 140 684                                                           [email protected]

Persoonlijke Effectiviteit

#coaching

#duurzaambeleid

#werkgeluk

Om medewerkers optimaal in te kunnen zetten voor de organisatie is het noodzakelijk dat zij ingezet worden op een plek die past bij hun competentieniveau, belastbaarheid, wensen, opleiding en kwaliteiten. Werkgeluk is belangrijk.

Duurzame inzetbaarheid

Tevreden, betrokken, gelukkige en productieve medewerkers houdt een organisatie duurzaam inzetbaar wanneer er oog is voor persoonlijke ontwikkeling, een prettige werksfeer, balans werk-privé, salariswensen, arbeidstijden, 'zekerheid' over toekomstperspectief, etc. Ondernemerschap in elke functie, waarbij mensen zich verantwoordelijk (mogen) voelen voor hun stukje van de organisatie en mee (mogen) praten over de invulling, vormgeving en toekomst ervan.

Ziekteverzuimpreventie

Wanneer een werkplek door persoonlijke omstandigheden, ziekte, veranderingen binnen markt of organisatie niet meer passend is, zal de persoonlijke effectiviteit van een medewerker daaronder lijden en zijn/haar productiviteit afnemen. Bovendien is de kans op verzuim groter; een potentiële kostenpost van € 200 tot € 400 per dag. Preventie op ziekteverzuim loont dus.

Coaching evt. in combinatie met een werkanalyse kan dan uitkomst bieden.

Coaching

Fervent authentic branding biedt, naast in teamtraining en groepstrajecten, ook in een individueel traject ondersteuning. Zowel trajecten voor medewerkers als voor MT- directieleden worden geboden, waarbij op alle vlakken passende analyses gemaakt kunnen worden. Deze trajecten kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om ziekteverzuim te verkorten of terugkeer na ziekte te ondersteunen.

Maar ook bijvoorbeeld als sparringstrajecten voor beleidsmakers, strategiebepaling en begeleiding voor, tijdens en na reorganisatie.

Zo wordt bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie, concreet en no nonsense; een investering die zichzelf zeker terugverdient.

Wilt u meer informatie over bedrijfscoaching, ziekteverzuimbegeleiding of -preventie?

Neem gerust contact op!