Fervent authentic branding

OR training en advies
B
egeleiding bij reorganisatie en overname


06 - 47 140 684                                                           [email protected]

Verzuimmanagement

#begeleiding & #preventie

Het menselijk kapitaal is voor elke organisatie het grootste goed. Stevig en gedragen beleid, sturend op werkgeluk, om te zorgen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is daarvoor van groot belang.

Balans

De juiste mensen op de juiste plek, mogelijkheden tot ontwikkeling, een goede werksfeer en communicatie, evenwicht in de balans werk-privé, een functie passend bij niveau en levensfase, het zijn allemaal factoren in de schakels die de sterkte van een team vormen.

Verzuim

Soms doen zich omstandigheden voor, die een individueel teamlid belemmeren zijn werk optimaal uit te voeren. Persoonlijke en/of psychische problemen, een niet (meer) passende functie, talenten, competenties of kwaliteiten die doorontwikkeld moeten / kunnen worden, etc. Het werkgeluk komt dan onder druk te staan, waar de samenwerking, efficiëntie en prestaties van het hele team onder kunnen lijden.

Bovendien ligt (langdurig) ziekteverzuim op de loer, dat voor een organisatie een kostenpost betekent van € 200 tot € 400 per dag. Alle reden om preventieve verzuim maatregelen te nemen.

Preventief

Fervent authentic branding kan, naast in teamtraining, ook in een (preventief) individueel traject ondersteuning bieden. Hierin wordt met de betreffende medewerker achterhaald waar de oorzaak ligt en wat er nodig is om de draad weer op te pakken, verzuim te voorkomen of te verkorten.

Vertrouwenspersoon

Ook bij de aanstelling van een (extern) vertrouwenspersoon kan Fervent authentic branding van dienst zijn. Ervaren in de uitvoering van deze belangrijke (preventieve) functie en daarnaast in het geven van trainingen aan praktiserend vertrouwenspersonen, is Fervent authentic branding ook op dit vlak een aanwinst voor uw bedrijf.

Meer informatie over verzuimpreventie, re-integratie, ondersteuning bij het terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting of de inzet van een vertrouwenspersoon? Neem gerust vrijblijvend contact op!